Loading...

Luật Giao thông đường bộ (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2019)

Luật Giao thông đường bộ (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2019)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 100 trang
Giá tiền: 24.000 đ
Xuất bản: Tháng 10/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Giao thông đường bộ (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2019) gồm 8 chương, 89 điều, quy định về quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.

  Đây là văn bản được nhất thể hóa từ Luật Giao thông đường bộ năm 2008 (được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018) và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2019), giúp bạn đọc thuận tiện tra cứu, tham khảo.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 17.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 147.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ