Loading...

Luật Lực lượng dự bị động viên

Luật Lực lượng dự bị động viên
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 52 trang
Giá tiền: 14.000 đ
Xuất bản: Tháng 02-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Lực lượng dự bị động viên được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Luật gồm 5 chương, 41 điều, quy định về xây dựng, huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên; chế độ, chính sách, kinh phí bảo đảm cho xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.

  Cuốn sách Luật Lực lượng dự bị động viên do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, trình bày toàn văn văn bản Luật Lực lượng dự bị động viên, giúp bạn đọc thuận tiện tra cứu, tham khảo.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Hải, ThS. Châu Thanh Quyền (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 290.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Võ Khánh Vinh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 76.000 đ