Loading...

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (hiện hành) và văn bản hướng dẫn thi hành

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (hiện hành) và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 608 trang
Giá tiền: 134.000 đ
Xuất bản: Tháng 11/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/06/2010. Luật quy định tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2011. Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

  Nội dung cuốn sách gồm: Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010; Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; một số Nghị định và Thông tư quy định về hoạt động của ngân hàng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 17.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 147.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ