Luật Phòng, chống tham nhũng (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Luật Phòng, chống tham nhũng (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 104 trang
Giá tiền: 38.000 đ
Xuất bản: Tháng 10/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Luật gồm 10 chương, 96 điều quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Luật này thay thế Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012. Ngày 17/6/2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Doanh nghiệp, trong đó có điều khoản sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

  Nội dung cuốn sách Luật Phòng, chống tham nhũng (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020) được hợp nhất từ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Luật Doanh nghiệp năm 2020 (phần sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc trong việc tìm hiểu và thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao – PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 271.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - ThS. GVC. Trần Khắc Qui - ThS. Bùi Thị Mỹ Hương
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ