Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (hiện hành) (sửa đổi năm 2020, 2022)

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (hiện hành) (sửa đổi năm 2020, 2022)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 139 trang
Giá tiền: 46.000 đ
Xuất bản: 2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, tạo lập cơ sở pháp lý để quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm tài sản công; ngăn chặn, đẩy lùi thất thoát, lãng phí, tham nhũng và những hành vi khác xâm phạm tài sản công; khai thác tài sản công hợp lý, hiệu quả; từng bước chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa công tác quản lý tài sản công, phát triển dịch vụ về tài sản công.

  Nội dung cuốn sách Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (hiện hành) (sửa đổi năm 2020, 2022) gồm 10 chương, 134 điều, là văn bản được hợp nhất giữa Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022, giúp bạn đọc thuận tiện khi tra cứu, tìm hiểu, áp dụng pháp luật.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ