Luật Thư viện

Luật Thư viện
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 60 trang
Giá tiền: 16.000 đ
Xuất bản: Tháng 01-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Thư viện được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 21/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Luật gồm 6 chương, 52 điều, quy định về thành lập, hoạt động thư viện; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; trách nhiệm quản lý nhà nước về thư viện.

  Cuốn sách Luật Thư viện do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cung cấp toàn văn văn bản luật này, giúp bạn đọc dễ dàng tra cứu, tìm hiểu và áp dụng luật.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 87.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Phùng Trung Tập
  Giá tiền: 273 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trịnh Tiến Việt
  Giá tiền: 288.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 81.000 đ