Luật Thương mại (hiện hành) (sửa đổi năm 2017, 2019)

Luật Thương mại (hiện hành) (sửa đổi năm 2017, 2019)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 191 trang
Giá tiền: 65.000 đ
Xuất bản: Tháng 5/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Thương mại (hiện hành) (sửa đổi năm 2017, 2019) gồm 9 chương, 324 điều, quy định về: những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại; thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam; mua bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ; xúc tiến thương mại; các hoạt động trung gian thương mại; các hoạt động thương mại khác như: gia công trong thương mại, đấu giá hàng hóa, đấu thầu hàng hóa, dịch vụ, dịch vụ logistics, quá cảnh hàng hóa, dịch vụ giám định…; chế tài trong thương mại và giải quyết tranh chấp trong thương mại; xử lý vi phạm pháp luật về thương mại.

  Cuốn sách Luật Thương mại (hiện hành) (sửa đổi năm 2017, 2019) là văn bản hợp nhất nội dung Luật Thương mại năm 2005 với các nội dung đã được sửa đổi của Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019, qua đó, giúp bạn đọc dễ dàng, thuận tiện khi tìm hiểu, tra cứu và áp dụng các quy định hiện hành của Luật Thương mại.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Trường
  Giá tiền: 138.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
  Giá tiền: 171.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Viện sĩ, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện
  Giá tiền: 88.000 đ