Loading...

Luật Tổ chức tòa án nhân dân (hiện hành)

Luật Tổ chức tòa án nhân dân (hiện hành)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 99 trang
Giá tiền: 22.000 đ
Xuất bản: Tháng 11/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Tổ chức tòa án nhân dân (hiện hành) gồm 11 chương, 98 điều, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân; về thẩm phán, Hội thẩm và chức danh khác trong tòa án nhân dân; về bảo đảm hoạt động của Tòa án nhân dân. Luật này được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2014.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Hải, ThS. Châu Thanh Quyền (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 290.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Võ Khánh Vinh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 76.000 đ