Luật viễn thông năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành

Luật viễn thông năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 134 trang
Giá tiền: 19.000 đ
Xuất bản: Tháng 05-2011
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động viễn thông tại ViệtNam.

  Cuốn sách còn bao gồm Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Luật sư, TS. Phan Trung Hoài
  Giá tiền: 218.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 69.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 53.000 đ