Luật Xây dựng (hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2019, 2020)

Luật Xây dựng (hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2019, 2020)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 216 trang
Giá tiền: 45.000 đ
Xuất bản: Tháng 03/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Xây dựng (hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2019, 2020) gồm 10 chương, 168 điều, quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng.

  Cuốn sách là văn bản nhất thể hóa từ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018; Luật Kiến trúc năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020, giúp bạn đọc thuận tiện tra cứu, tham khảo.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Viện sĩ, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Anh Đức
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 159.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Hoài Huấn (Chủ biên), ThS. Lê Nhật Bảo
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 12.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ