Luật Xuất bản (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018)

Luật Xuất bản (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 66 trang
Giá tiền: 30.000 đ
Xuất bản: Tháng 2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Xuất bản được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20/11/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013, là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, được xác định là Luật chuyên ngành có giá trị pháp lý cao nhất trong lĩnh vực xuất bản, tạo điều kiện để hoạt động này phát triển cả về số lượng và chất lượng, góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu đọc ngày càng đa dạng của nhân dân.

  Nội dung cuốn sách Luật Xuất bản (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018) là văn bản được hợp nhất giữa Luật Xuất bản năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, giúp bạn đọc thuận tiện khi tra cứu, tìm hiểu, áp dụng pháp luật. Luật Xuất bản hiện hành gồm 6 chương, 54 điều, gồm các quy định liên quan đến các lĩnh vực xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm; xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - ThS. GVC. Trần Khắc Qui - ThS. Bùi Thị Mỹ Hương
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 24.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 29.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Vĩnh Châu (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ