Luật xuất bản năm 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2008

Luật xuất bản năm 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2008
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 84 trang
Giá tiền: 10.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung sách gồm:   

  1. Lệnh công bố Luật xuất bản năm 2004 của Chủ tịch nước.

  2. Toàn văn Luật xuất bản năm 2004, gồm 5 chương, 64 điều. Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2005.

  3. Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản năm 2008 của Chủ tịch nước.

  4. Toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản năm 2008, gồm 3 điều bổ sung, sửa đổi một số nội dung của Luật xuất bản năm 2004. Luật có hiệu lực từ ngày 1-1-2009.

  5. Văn bản hợp nhất giữa Luật xuất bản năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản năm 2008.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Luật sư, TS. Phan Trung Hoài
  Giá tiền: 218.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 69.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 53.000 đ