Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 72 trang
Giá tiền: 18.000 đ
Xuất bản: Tháng 01-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Luật gồm 8 chương, 52 điều, quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

  Cuốn sách Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cung cấp toàn văn văn bản luật này, giúp bạn đọc dễ dàng tra cứu, tìm hiểu và áp dụng luật.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 87.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Phùng Trung Tập
  Giá tiền: 273 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trịnh Tiến Việt
  Giá tiền: 288.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 81.000 đ