Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 và văn bản hướng dẫn thi hành

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội, Chính phủ
Số trang: 324 trang
Giá tiền: 50.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03-12-2004. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-4- 2005.

  Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong việc tìm hiểu và thực thi các quy định hiện hành của pháp luật về vấn đề trên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia- Sự thật tiếp tục tái bản và bổ sung văn bản mới nhất cuốn sách Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 và văn bản hướng dẫn thi hành.

  Nội dung cuốn sách bao gồm toàn văn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06-09-2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08-04-2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19-01-2011 của Bộ nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính cùng nhiều văn bản hướng dẫn thi hành khác.v.v.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ