Luật cư trú năm 2006 và văn bản hướng dẫn thi hành

Luật cư trú năm 2006 và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 112 trang
Giá tiền: 14.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •  Luật cư trú đã được Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29-11-2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2007. Đây là đạo luật quan trọng quy định về quyền tự do cư trú của công dân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.

  Cuốn sách Luật cư trú năm 2006 và văn bản hướng dẫn thi hành được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia tái bản (có bổ sung) với mục đích giúp bạn đọc tìm hiểu những thông tin mới nhất về vấn đề trên. Cuốn sách bao gồm toàn văn Luật cư trú năm 2006 và một số văn bản pháp luật mới nhất hướng dẫn thi hành Luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an ban hành.

  Cuốn sách sẽ góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân, cán bộ, công chức và nhân dân; bảo đảm Luật cư trú được thực thi nghiêm chỉnh, tạo sự chuyển biến trong hoạt động quản lý cư trú nói riêng và công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự nói chung.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Luật sư, TS. Phan Trung Hoài
  Giá tiền: 218.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 69.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ