Luật cao tuổi năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành

Luật cao tuổi năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 48 trang
Giá tiền: 11.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật người cao tuổi đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2010.

  Luật người cao tuổi quy định về quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi; trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc phụng dưỡng, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; quy định về Hội người cao tuổi.

  Với 6 chương, 31 điều, cuốn sách sẽ cung cấp nhiều thông tin liên quan đến vấn đề người cao tuổi như: phụng dưỡng, chăm sóc, bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi, phát huy vai trò người cao tuổi, trách nhiệm của cơ quan nhà nước về công tác người cao tuổi,…

  Ngoài ra, cuốn sách còn giới thiệu Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14-01-2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Luật sư, TS. Phan Trung Hoài
  Giá tiền: 218.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 69.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 53.000 đ