Luật phòng, chống mua bán người

Luật phòng, chống mua bán người
Tác giả:
Số trang: 44 trang
Giá tiền: 8.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật phòng, chống mua bán người đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29-3-2011.

  Luật này quy định việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi mua bán người và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người; trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong phòng, chống mua bán người. Nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sáchLuật phòng, chống mua bán người.

  Nội dung cuốn sách gồm toàn văn Lệnh số 05/2011/L-CTN ngày 8-4-2011 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật phòng, chống mua bán người; toàn văn Luật phòng, chống mua bán người. Luật gồm 8 chương với 58 điều. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2012.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Quang Đạo (Chủ biên), Nguyễn Thị Kim Oanh
  Giá tiền: 132.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Tần Tiền Hồng; Người dịch: Phó Đức Dương, Nguyễn Trung Đức, Phạm Ngọc Hàm, Ngô Thị Mận
  Giá tiền: Liên hệ