Loading...

Lý luận về nhà nước và pháp luật, Quyển 1 (Tái bản lần thứ ba)

Lý luận về nhà nước và pháp luật, Quyển 1 (Tái bản lần thứ ba)
Tác giả: PGS.TS. GVCC. Phan Trung Hiền
Số trang: 196 trang
Giá tiền: 78.000 đ
Xuất bản: Tháng 10/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Môn học Lý luận về nhà nước và pháp luật là môn học nền tảng trong chương trình đào tạo cử nhân luật ở tất cả các đơn vị đào tạo luật trong cả nước. Đây là môn học cơ sở nền tảng cho tất cả những môn học pháp luật về sau, nhưng lại chứa đựng nhiều nội dung lý thuyết mang tính trừu tượng. Việc tiếp cận môn học này không hề đơn giản. Chính vì vậy, việc đưa những kiến thức lý luận chung về nhà nước và pháp luật vào chương trình đào tạo, bằng cách trình bày đơn giản, cụ thể, dễ tiếp cận mà vẫn bảo đảm tính khoa học là một yêu cầu quan trọng. Cuốn sách Lý luận về nhà nước và pháp luật do PGS. TS. GVCC. Phan Trung Hiền biên soạn với mong muốn giúp người học chuyên ngành luật tiếp cận và nghiên cứu môn học thông qua những nội dung khoa học rất cơ bản, gắn kết với những sự kiện lịch sử và những ví dụ minh họa.

  Trong lần tái bản này, tác giả đã cập nhật các nội dung mới sửa đổi, bổ sung của các luật về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 17.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 147.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ