Lý luận về nhà nước và pháp luật (Quyển 2) (Tái bản lần thứ ba có sửa chữa, bổ sung)

Lý luận về nhà nước và pháp luật (Quyển 2) (Tái bản lần thứ ba có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: PGS.TS. GVCC. Phan Trung Hiền
Số trang: 228 trang
Giá tiền: 95.000 đ
Xuất bản: Tháng 10/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách được tác giả kế thừa, sửa chữa, bổ sung và cập nhật những kiến thức đương đại của khoa học lý luận về nhà nước và pháp luật cũng như quan điểm của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; được trình bày với hình thức ngắn gọn, súc tích, dễ tiếp cận. Cuốn sách giúp sinh viên chuyên ngành luật nghiên cứu môn học Lý luận về nhà nước và pháp luật thông qua những nội dung khoa học rất cơ bản bằng những ví dụ minh họa.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 298.000 đ
  Tác giả: Trần Vang Phủ (Chủ biên)
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: TS. Bùi Huy Tùng
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 50.000 đ
  Tác giả: Khoa Nhà nước - Pháp luật và Lý luận cơ sở, Học viện Hành chính quốc gia
  Giá tiền: 496.000 đ
  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 50.000 đ