Lý thuyết mà mô hình an sinh xã hội (Phân tích thực tiễn ở Đồng Nai)

Lý thuyết mà mô hình an sinh xã hội (Phân tích thực tiễn ở Đồng Nai)
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Ngoài việc trình bày những bất cập, xu hướng vận động và kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và phát triển hệ thống an sinh xã hội, tập thể tác giả còn phân tích an sinh xã hội nhìn từ đối tượng thụ hưởng và những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội ở Đồng Nai như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội và xóa đói giảm nghèo. Những nội dung này không chỉ là căn cứ cho những phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng mô hình an sinh xã hội ở Đồng Nai mà còn được các tác giả trình bày một cách hệ thống, bao quát với những gợi ý có thể tham khảo trong quá trình triển khai thực hiện tại Đồng Nai cũng như nhiều địa phương khác.

  Nội dung cuốn sách gồm sáu phần chính:
  Phần thứ nhất: Khái niệm và mô hình an sinh xã hội
  Phần thứ hai: Những bất cập, xu hướng vận động và kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và phát triển hệ thống an sinh xã hội
  Phần thứ ba: Phân tích an sinh xã hội nhìn từ đối tượng thụ hưởng ở Đồng Nai
  Phần thứ tư: Trụ cột bảo hiểm xã hội trong hệ thống an sinh xã hội
  Phần thứ năm: Trụ cột bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội
  Phần thứ sáu: Trụ cột trợ cấp xã hội và xóa đói giảm nghèo trong hệ thống an sinh xã hội
  Cuốn sách là tài liệu nghiên cứu, tham khảo hữu ích về vấn đề đang thu hút sự quan tâm của nhiều người – vấn đề xây dựng mô hình an sinh xã hội, nhất là việc thiết kế và xây dựng mô hình đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn một địa phương cụ thể đảm bảo tính thống nhất, không tách rời với hệ thống an sinh xã hội chung của Việt Nam.
  Cuốn sách gồm 380 trang, giá 50.000 đồng

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hải Đường
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch, Đại sứ Chu Công Phùng (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: TS. Mai K Đa, TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Can Xuân Tùng, Người dịch: Nguyễn Thành Trung
  Giá tiền: 178.000 đ