Một số kỹ năng nghiệp vụ hành chính - văn phòng cấp cơ sở, Một số kỹ năng cơ bản trong hoạt động ...

Một số kỹ năng nghiệp vụ hành chính - văn phòng cấp cơ sở, Một số kỹ năng cơ bản trong hoạt động ...
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhằm hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ công chức cấp xã và cán bộ thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phối hợp với trường Chính trị tỉnh Hòa Bình xuất bản một số cuốn sách về kỹ năng, nghiệp vụ lãnh đạo quản lý, hành chính văn phòng trên cơ sở tài liệu tập huấn và kết quả Chương trình dự án PS-ARD với mục tiêu cải thiện cung cấp dịch vụ công trong nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2008-2010.

   alt                                    Một số kỹ năng nghiệp vụ hành chính - văn phòng cấp cơ sở
  Tác giả: Dự án PS-ARD-Hợp phần II và Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình
  Số trang: 56 trang

  Cuốn sách được thiết kế để sử dụng như một cẩm nang có tính thực tế về những kỹ năng cơ bản trong hoạt động hành chính – văn phòng ở cơ sở như: Công tác thống kê; Kỹ năng tổ chức cuộc họp, hội nghị; Công tác soạn thảo văn bản; Kỹ năng giao tiếp của cán bộ, công chức cấp xã,v.v.. Cuốn sách cũng cung cấp những kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước ở cơ sở.


  altMột số kỹ năng cơ bản trong hoạt động của trưởng thôn
  Tác giả: Dự án PS-ARD-Hợp phần II và Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình
  Số trang: 72 trang
  Cuốn sách được thiết kế để sử dụng như một cẩm nang có tính thực tế về những kỹ năng cơ bản trong hoạt động của trưởng thôn như: Phương pháp hoạt động của trưởng thôn; Kỹ năng lập kế hoạch công tác; Kỹ năng tổ chức cuộc họp; Kỹ năng điều hành thảo luận cuộc họp ở nông thân; Kỹ năng hòa giải; Kỹ năng giao tiếp, v.v.. Cuốn sách cũng cung cấp những kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước ở cơ sở.


  altMột số kỹ năng trong hoạt động lãnh đạo quản lý cấp cơ sở
  Tác giả: Dự án PS-ARD-Hợp phần II và Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình
  Số trang: 72 trang
  Cuốn sách được thiết kế để sử dụng như một cẩm nang có tính thực tế về những kỹ năng cơ bản trong hoạt động của cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cơ sở như: Một số vẫn đề cơ bản về lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở; Kỹ năng làm việc với các nhóm tính cách; Kỹ năng lập kế hoạch công tác; Kỹ năng tổ chức cuộc họp; Kỹ năng vận động quần chúng; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng giao nhiệm vụ của
  người lãnh đạo, quản lý, v.v.. Cuốn sách cũng cung cấp những kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước ở cơ sở.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Võ Văn Thật
  Giá tiền: 225.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa
  Giá tiền: Liên hệ