Nghiên cứu vấn đề cải cách và hoàn thiện phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Sách tham khảo nội bộ)

Nghiên cứu vấn đề cải cách và hoàn thiện phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Sách tham khảo nội bộ)
Tác giả: Lý Lương Đống (Chủ biên)
Số trang: 432 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 01-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Sách được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức dịch và xuất bản trên cơ sở cuốn sách gốc do tập thể các nhà nghiên cứu của Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc biên soạn, Nhà xuất bản Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc xuất bản năm 2013 – một công trình nghiên cứu khoa học ưu tú, có giá trị học thuật và xã hội cao. Cuốn sách được dịch dịch và xuất bản nhằm mục đích tham khảo, nghiên cứu và tiếp thu, học hỏi những yếu tố hợp lý trong xây dựng, quản lý đất nước ta trong tình hình hiện nay.

  Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 9 chương:

  Chương I: Bài học lịch sử về phương thức lãnh đạo và phương thức cầm quyền của đảng cầm quyền ở các nước xã hội chủ nghĩa.

  Chương II: Quá trình phát triển và thay đổi phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền truyền thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

  Chương III: Sự tích cực tìm tòi phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền từ cải cách mở cửa đến nay của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

  Chương IV: Mục tiêu của chuyển đổi phương thức cầm quyền là thực hiện cầm quyền khoa học, cầm quyền dân chủ, cầm quyền theo pháp luật.

  Chương V: Nguyên tắc cơ bản chuyển đổi phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của đảng.

  Chương VI: Tư duy cụ thể về cải cách và hoàn thiện phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của đảng.

  Chương VII: Quyền lực của đảng cầm quyền cần chịu sự ràng buộc và giám sát nghiêm ngặt.

  Chương VIII: Mở rộng dân chủ trong đảng là bảo đảm quan trọng của chuyển đổi phương thức lãnh đạo và phương thức cầm quyền của đảng.

  Chương IX: Đảng phải nắm chắc tiến trình chuyển đổi phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền.

  Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại Thư viện quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ralph Pezzullo
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (Học viện Hành chính quốc gia, Trung Quốc)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Michael H. Glantz, Robert J. Ross và Gavin G. Daugherty (Đồng tác giả)
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Stephen Smith và Jean de La Guérivière (Người dịch: Nguyễn Thị Tươi)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Trường
  Giá tiền: 251.000 đ
  Tác giả: ThS. Lê Công Tiến - TS. Trần Huyền Trang (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Lê Thái Hoàng (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đặng Cẩm Tú - GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, TS. Bùi Văn Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Anne Case Angus Deaton; Người dịch: Tô Hoàng Việt Linh, Trần Hồng Liên, Trịnh Anh Minh; Người hiệu đính: Hoàng Kim Chi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập (Người dịch: Quách Thanh Hương – Ioanna; Hiệu đính: Liang Despoina)
  Giá tiền: 253.000 đ
  Tác giả: Tô Cách (Chủ biên)
  Giá tiền: 306.000 đ