Nhà Tây Sơn

Nhà Tây Sơn
Tác giả: Quách Tấn - Quách Giao
Số trang: 364 trang
Giá tiền: 133.000 đ
Xuất bản: 4/2024
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhà Tây Sơn là một triều đại quân chủ trong lịch sử Việt Nam tồn tại từ năm 1778 đến năm 1802, được thành lập trong bối cảnh tranh chấp quyền lực cuối thời Lê Trung hưng (1533 - 1789). Theo cách gọi của phần lớn sử gia, nhất là các sử gia Việt Nam hiện đại thì “nhà Tây Sơn” được dùng để gọi triều đại của ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ, nhằm phân biệt với nhà Nguyễn của Nguyễn Ánh (vì cùng họ Nguyễn).

  Lịch sử nhà Tây Sơn là vấn đề lớn được giới nghiên cứu sử học và toàn thể nhân dân ta quan tâm tìm hiểu. Nhiều tác phẩm đã viết về thời đại Tây Sơn, viết về những anh hùng dân tộc thời Tây Sơn, tuy chưa thật đầy đủ, nhưng những gì đã được công bố và tổng kết trong các công trình đã xuất bản là rất công phu và  ý  nghĩa.

  Cuốn sách Nhà Tây Sơn của nhà văn Quách Tấn được biên soạn sau quá trình 50 năm miệt mài tìm tòi, sưu tầm, nghiên cứu, ghi chép các sự kiện lịch sử về nhà Tây Sơn. Năm 1983, nhà văn Quách Tấn, lúc đó dù đã trên 70 tuổi, với sự giúp đỡ đắc lực của con trai Quách Giao đã viết nên tác phẩm Nhà Tây Sơn.

  Nhà Tây Sơn của Quách Tấn - Quách Giao, bên cạnh những thông tin mới chỉ có ở tác phẩm này, còn có những chi tiết khác so với các tài liệu và  sách báo đã công bố về nhà Tây Sơn, ví dụ: về tên cha mẹ của ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ, việc xác định quê quán của Đô đốc Trần Quang Diệu; mối liên quan giữa các tướng lĩnh Tây Sơn như Bùi Thị Xuân  và Ngô Văn Sở, Đô đốc Ðặng Văn Long và Đô đốc Ðặng Tiến Ðông…

  Tác phẩm được viết với phương pháp ghi chép lại các sự kiện lịch sử theo sự phản ánh của nhân dân địa phương, cụ thể là theo lời truyền của các bậc trưởng thượng từng sống trong thời Tây Sơn ở đất Tây Sơn, và viết dựa theo các tư liệu lịch sử đáng tin cậy gồm 12 bộ sử ký về nhà Tây Sơn được nhân dân lưu giữ, cùng với các tài liệu lịch sử trong và ngoài nước có liên quan tới phong trào Tây Sơn. Bên cạnh đó, cuốn sách Nhà Tây Sơn của Quách Tấn - Quách Giao là tài liệu có giá trị về dòng dõi anh em vua Quang Trung; các danh tướng giúp vị anh hùng này cũng được truyền thần một cách hết sức sinh động.                          

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng, Đỗ Thị Hảo
  Giá tiền: 142.000 đ
  Tác giả: Bùi Thi Sỹ
  Giá tiền: 141.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy Vĩnh Long
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh - TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - TS. Trần Thị Hà Giang
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Trần Lê Văn
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Võ Văn Sen (Chủ biên), Hà Minh Hồng, Trần Thuận, Trần Nam Tiến, Phạm Ngọc Trâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phong Lê
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ