Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - 75 năm xây dựng và phát triển (1945 - 2020)

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - 75 năm xây dựng và phát triển (1945 - 2020)
Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Số trang: 288 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 11/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách phản ánh tương đối đầy đủ những sự kiện ghi dấu chặng đường phát triển qua từng giai đoạn cách mạng và những đóng góp quan trọng của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng và Nhà nước, qua đó thể hiện sự coi trọng, chăm lo của Đảng và Nhà nước trong việc phát huy vai trò của công tác xuất bản trong sự nghiệp cách mạng dân tộc; đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, đang viên, viên chức và người lao động Nhà xuất bản qua từng thời kỳ; góp phần giáo dục truyền thống đối với thế hệ trẻ. Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Chấn, Đảng bộ huyện Tuy An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thị Thạch, PGS. TS. Bùi Thị Ngọc Lan, TS. Nguyễn Thị Hoa, TS. Vũ Thế Tùng
  Giá tiền: 90 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ