Những nhân tố mới tác động đến triển vọng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Na

Những nhân tố mới tác động đến triển vọng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Na
Tác giả: PGS, TS. Nguyễn An Ninh
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • alt

  Tác giả: PGS, TS. Nguyễn An Ninh
  Số trang: 280 trang
  Giá tiền: 39.000đ
  Cuốn sách gồm 3 chương:
  Chương I: Chủ nghĩa tư bản trong bối cảnh nhiều biến động
  Chương II: Những sắc thái mới của chủ nghĩa xã hội hiện thực, của phong trào cách mạng và tiến bộ trên thế giới
  Chương III: Những nét mới của các nhân tố chủ quan trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
  Cuốn sách đề cập nhiều vấn đề như: khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay và điều chỉnh chiến lược của chủ nghĩa tư bản; những bước tiến mới của cách mạng khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức; chủ nghĩa xã hội ở một số nước như Trung Quốc, các khu vực Mỹ Latinh… Đặc biệt, cuốn sách phân tích rõ những nét mới, những yếu tố ảnh hưởng đến chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong đó có bàn đến các vấn đề: nông dân, nông nghiệp, nông thôn, dân tộc - tôn giáo, hiện tượng suy thoái đạo đức, tư tưởng chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Chấn, Đảng bộ huyện Tuy An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thị Thạch, PGS. TS. Bùi Thị Ngọc Lan, TS. Nguyễn Thị Hoa, TS. Vũ Thế Tùng
  Giá tiền: 90 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ