Những kết quả nghiên cứu nổi bật của các đề tài trong Chương trình KX.04/16-20

Những kết quả nghiên cứu nổi bật của các đề tài trong Chương trình KX.04/16-20
Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
Số trang: 372 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách là những kết quả nghiên cứu khoa học lý luận chính trị nổi bật trong giai đoạn 2016-2020 của 34 đề tài thuộc Chương trình KX.04/16-20, do Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp chủ trì. Đây là kết quả nghiên cứu khoa học của Hội đồng Lý luận Trung ương tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, đường lối, chính sách… Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ