Năng lực cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cơ sở trong việc thực hiện quyền phụ nữ. Thực trạng và giải phá

Năng lực cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cơ sở trong việc thực hiện quyền phụ nữ. Thực trạng và giải phá
Tác giả: GS,TS. Nguyễn Đình Tấn, PGS, TS. Lê Tiêu La, TS. Trần Thị Bích Hằng
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tác giả: GS. TS. Ngaltuyễn Đình Tấn, PGS.TS. Lê Tiêu La, TS. Trần Thị Bích Hằng

  Cuốn sách được dựa trên kết quả của dự án điều tra về năng lực thực hiện quyền phụ nữ của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở được thực hiện từ năm 2005 đến 2009. Đây là một dự án huy động được nhiều nhà khoa học cũng như thu hút được một đội ngũ khá đông đảo cán bộ trong và ngoài Viện Xã hội học, của Trung ương và địa phương làm công tác chuyên môn và thực tiễn xã hội tham gia điều tra, nghiên cứu, phân tích, đánh giá.


   Thông qua việc mô tả và phân tích thực trạng năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong việc thực hiện quyền phụ nữ, cuốn sách giúp bạn đọc tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến thực trạng năng lực của họ trong việc thực hiện quyền phụ nữ. Trên cơ sở đó, các tác giả đề xuất một số kiến nghị và giải pháp cơ bản nhằm tăng cường năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong việc thực hiện quyền phụ nữ phù hợp với giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước.

  Cuốn sách được chia thành ba chương. Trong chương 1, các tác giả trình bày những vấn đề lý luận về năng lực thực hiện quyền phụ nữ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trên cơ sở kết quả điều tra xã hội học được tiến hành ở cả ba miền của đất nước. Chương II tập trung phân tích thực trạng năng lực thực hiện quyền phụ nữ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở. Phần đóng góp quan trọng của cuốn sách được thể hiện ở Chương III, đó là dựa trên đánh giá thực trạng các tác giả đã đưa ra các quan điểm, giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực thực hiện quyền phụ nữ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở và các kiến nghị rất có giá trị để hoàn thiện chính sách và nâng cao năng lực cán bộ để bảo đảm thực hiện quyền phụ nữ.

  Cuốn sách gồm 232 trang, giá 44.000đ.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hải Đường
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch, Đại sứ Chu Công Phùng (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: TS. Mai K Đa, TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Can Xuân Tùng, Người dịch: Nguyễn Thành Trung
  Giá tiền: 178.000 đ