Pháp lệnh dân số và văn bản hướng dẫn thi hành

Pháp lệnh dân số và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả:
Số trang: 267 trang
Giá tiền: 30.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tái bản lần này cung cấp cho bạn đọc những văn bản pháp luật mới nhất về dân số. Pháp lệnh dân số được Quốc hội thông qua ngày 9-1-2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-5-2003. Vừa qua, Chính phủ và các bộ, ngành cũng đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật để thay thế, hướng dẫn các văn bản cũ đã ban hành trước đây.

  Nhằm cụ thể hoá các quy định trong Pháp lệnh dân số, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 104/2003/NĐ-CP ngày 16-9-2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh dân số, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình; phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2006-2010; phê duyệt Chiến lược xây dựng Gia đình Việt Nam giai đoạn 2005-2010. Cuốn sách còn tập hợp các thông tư, nghị định, quyết định của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em hướng dẫn thi hành Pháp lệnh dân số 2003 về cụ thể hoá các nội dung về xử phạt vi phạm hành chính, về tránh thai, về tổ chức bộ máy làm công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình.

   GIAO LINH

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trịnh Tiến Việt
  Giá tiền: 288.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Quang Đạo (Chủ biên), Nguyễn Thị Kim Oanh
  Giá tiền: 132.000 đ