Pháp lệnh giá năm 2002 và nghị định mới hướng dẫn thi hành

Pháp lệnh giá năm 2002 và nghị định mới hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 111 trang
Giá tiền: 13.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách bao gồm Pháp lệnh giá năm 2002 (được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 26-4-2002, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2002) và Nghị định số 170 ngày 25-12-2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá, Nghị định số 75 ngày 9-6-2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170. Theo Nghị định số 75, những sửa đổi đối với Nghị định số 170 gồm những nội dung: phạm vi điều chỉnh; danh mục hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá; thẩm quyền quyết định và công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá; tài sản, hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá; thẩm quyền định giá...

  Cuốn sách là tài liệu cần thiết cho các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Sách gồm 111 trang, giá 13.000đ.

  GIAO LINH

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trịnh Tiến Việt
  Giá tiền: 288.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Quang Đạo (Chủ biên), Nguyễn Thị Kim Oanh
  Giá tiền: 132.000 đ