Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh thẩm phán và hội thẩm tòa án nhân dân

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh thẩm phán và hội thẩm tòa án nhân dân
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 52 trang
Giá tiền: 10.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Sau một thời gian thi hành, bên cạnh những tác dụng tích cực, Pháp lệnh cũng đã bộc lộ một số điểm chưa phù hợp đối với công tác tổ chức cán bộ, cũng như các hoạt động khác như: quy định về ngạch, bậc Thẩm phán TAND các cấp. Chẳng hạn, việc quy định ngạch, bậc Thẩm phán theo cấp hành chính và quy định về điều động, luân chuyển, biệt phái Thẩm phán như hiện nay gặp nhiều khó khăn trong khâu điều động, luân chuyển từ Tòa án cấp trên về Tòa án cấp dưới do nhiều thủ tục rườm rà, phức tạp, chế độ chính sách chưa hợp lý… Phạm vi sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân tập trung trước hết vào việc sửa đổi, bổ sung, sửa đổi quy định về ngạch, bậc Thẩm phán và việc điều động, biệt phái Thẩm phán giữa các cấp Toà án, nhằm tháo gỡ những khó khăn cho ngành Tòa án nhân dân trong tình hình hiện nay.

  Nội dung sửa đổi của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm TAND lần này chủ yếu tập trung sửa đổi, bổ sung Điều 2 và Điều 19 của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm TAND năm 2002, sửa đổi, quy định rõ về ngạch bậc thẩm phán các cấp. Trước đây, Pháp lệnh chỉ quy định chung về Thẩm phán: TAND Tối cao, TAND tỉnh, thành phố, TAND cấp huyện, quận, thị xã và Thẩm phán TA Quân sự các cấp. Nay Pháp lệnh mới bổ sung và quy định, phân rõ ngạch bậc ở Điều 2 Thẩm phán TAND ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm: Thẩm phán TAND Tối cao; Thẩm phán trung cấp; Thẩm phán sơ cấp; Thẩm phán TA quân sự. Thẩm phán Tòa án quân sự trung ương đồng thời là Thẩm phán TAND Tối cao, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp. TAND Tối cao, Tòa án Quân sự Trung ương có Thẩm phán TAND Tối cao. Các TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, TAND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương cùng Tòa án Quân sự khu vực có Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán sơ cấp. Điều 19 đã sửa đổi, quy định rõ quyền điều động Thẩm phán từ TAND này đến TAND khác, trong đó Chánh án TAND Tối cao điều động, biệt phái Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp từ tỉnh, thành phố này sang tỉnh, thành phố khác; Chánh án TAND tỉnh được điều động, biệt phái Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp trong địa phương mình...

  Tất cả những sửa đổi, bổ sung này sẽ được giới thiệu cụ thể trong cuốn Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ