Pháp luật đại cương - dùng trong các trường đại học cao đẳng và trung cấp

Pháp luật đại cương - dùng trong các trường đại học cao đẳng và trung cấp
Tác giả: TS. Lê Minh Toàn
Số trang: 479 trang
Giá tiền: 148.000 đ
Xuất bản: 5/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Ở bất cứ quốc gia, xã hội nào, pháp luật có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội. Đối với Nhà nước, pháp luật được coi là công cụ hữu hiệu nhất để quản lý tất cả các vấn đề trong xã hội bởi pháp luật là một khuôn mẫu và có tính bắt buộc chung nên mọi người trong xã hội đều cần phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Nếu như không chấp hành hoặc chấp hành không đúng các quy định của pháp luật thì sẽ bị áp dụng các chế tài tương ứng tùy thuộc vào hành vi vi phạm. Đối với công dân, pháp luật là phương tiện quan trọng để mọi người dân bảo vệ được các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Thông qua pháp luật đảm bảo cho người dân được thực hiện các quyền cũng như nghĩa vụ của mình theo quy định và quyền lợi này sẽ được quy định và bảo vệ một cách tốt nhất. Đối với toàn xã hội nói chung thì pháp luật đã thể hiện được vai trò của mình trong việc đảm bảo sự vận hành của toàn xã hội, tạo lập và duy trì sự bình đẳng trong cộng đồng để đảm bảo cho xã hội phát triển một cách ổn định và bền vững nhất thì pháp luật có vai trò rất quan trọng để mọi người trong xã hội thực hiện. Ở Việt Nam, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương tăng cường giáo dục pháp luật trong các nhà trường thông qua các chương trình môn học, giáo trình, tài liệu giảng dạy pháp luật bảo đảm đúng tinh thần và nội dung của Hiến pháp và pháp luật hiện hành.

  Khoa học nhà nước và pháp luật đại cương nghiên cứu vấn đề nhà nước và pháp luật, bản chất, vai trò xã hội, những quy luật đặc thù, cơ bản nhất của sự xuất hiện, tồn tại và phát triển của chúng; đồng thời nghiên cứu những nét khái quát nhất của hệ thống pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế. Vì vậy, trong những năm qua, khoa học nhà nước và pháp luật đại cương được coi là môn học chính thức, quan trọng trong chương trình đại học đại cương, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp…

  Cuốn sách Pháp luật đại cương - dùng trong các trường đại học cao đẳng và trung cấp của TS. Lê Minh Toàn đưa ra những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật; trình bày các ngành luật cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam như: Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Hình sự và Luật Tố tụng hình sự, Luật Dân sự và Luật Tố tụng dân sự, Pháp luật về lao động, Bảo hiểm xã hội, Pháp luật về kinh doanh. Ngoài ra, cuốn sách còn thể hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong việc tăng cường giáo dục pháp luật ở mỗi cá nhân công dân, xây dựng “Tủ sách pháp luật” tại các xã, phường, thị trấn và điểm bưu điện văn hóa xã.

  Cuốn sách giúp cho học sinh, sinh viên có điều kiện dễ dàng tiếp cận với các môn học khác có liên quan đến pháp luật; góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của mỗi cá nhân, giúp cho mỗi cá nhân hình thành ý thức và thói quen xử sự phù hợp với quy định của pháp luật.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ