Pháp luật về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam

Pháp luật về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam
Tác giả: PGS.TS. Phạm Thị Giang Thu (Chủ biên) - ThS. Nguyễn Thu Trang - TS. Nguyễn Ngọc Lương
Số trang: 276 trang
Giá tiền: 86.000 đ
Xuất bản: Tháng 5-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập trung làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán và pháp luật về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán; thực trạng pháp luật về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam. Từ đó, đưa ra các cơ sở, đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo đảm hiệu quả thực thi pháp luật giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam.

  Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho việc nghiên cứu thị trường chứng khoán cũng như pháp luật về thị trường chứng khoán ở Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trịnh Tiến Việt
  Giá tiền: 288.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Quang Đạo (Chủ biên), Nguyễn Thị Kim Oanh
  Giá tiền: 132.000 đ