Phát huy tiềm năng trí thức khoa học xã hội Việt Nam

Phát huy tiềm năng trí thức khoa học xã hội Việt Nam
Tác giả: TS. Nguyễn An Ninh
Số trang: 310 trang
Giá tiền: 35.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tiềm năng của trí thức khoa học xã hội khi được giải phóng, phát huy sẽ trở thành một trong những nguồn lực quan trọng trong phát triển. Nó chính là công cụ quan trọng bậc nhất để khơi dậy nguồn lực hàng đầu - nguồn lực con người. Phát huy tiềm năng của trí thức khoa học xã hội phản ánh nhu cầu khách quan của xã hội và nhu cầu hoàn thiện nhân cách sáng tạo của người trí thức.

  Cuốn sách góp phần tìm hiểu và luận giải những vấn đề liên quan đến việc làm thế nào để phát huy tiềm năng của nguồn lực trí thức khoa học xã hội ở nước ta. Tiềm năng của trí thức khoa học xã hội Việt Nam cần được phát huy không chỉ để giải phóng những năng lực tự thân mà còn giúp cho việc khơi dậy những năng lực khác đang tiềm tàng trong xã hội. Với 3 chương sách, tác giả - TS. Nguyễn An Ninh - khẳng định việc khai thác tiềm năng của trí thức khoa học xã hội là xu thế hiện nay trên thế giới; phân tích đặc điểm và thực trạng phát huy tiềm năng của lực lượng trí thức khoa học xã hội Việt Nam với tiến trình cách mạng của đất nước; từ đó, tác giả đề xuất phương hướng và những giải pháp để phát huy tiềm năng của trí thức khoa học xã hội trong thời gian tới.

  Qua cuốn sách, chúng ta thấy rằng hướng tới việc phát huy nguồn lực trí tuệ của con người không chỉ là một xu thế thời đại mà còn là một tiêu chí đánh giá trình độ phát triển của mỗi quốc gia. Phát huy tiềm năng của trí thức khoa học xã hội có thể xem là một khởi đầu cho việc phát huy những tiềm năng khác.

   Sách gồm 310 trang, giá 35.000đ.

  GIAO LINH

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Võ Văn Thật
  Giá tiền: 225.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa
  Giá tiền: Liên hệ