Quy chế Rome về Tòa án hình sự quốc tế

Quy chế Rome về Tòa án hình sự quốc tế
Tác giả: TS. Dương Tuyết Miên (Chủ biên)
Số trang: 384 trang
Giá tiền: 43.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Quy chế Rome về Tòa án hình sự quốc tế đã ra đời là cơ quan quốc tế thường trực, có thẩm quyền xét xử các cá nhân có hành vi phạm  tội quốc tế nghiêm trọng  nhất. Hoạt động của Tòa án hình sự quốc tế

  không chỉ nhằm mục đích mang lại quyền tài phán hình sự của mình đối với các cá nhân phải chịu trách nhiệm về các công lý cho các nạn nhân, chấm dứt tình trạng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật của những kẻ gây ra tội ác, mà đồng thời còn thúc đẩy các quốc gia tăng quyền tội phạm quốc tế. Nhằm  cung cấp thêm thông tin về Tòa án hình sự quốc tế và nâng cao hiểu  biết về nội dung và thực tiễn thi hành Quy chế Rome về Tòa án hình sự quốc tế, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Quy chế Rome về Tòa án hình sự quốc tế.

  Đây là một công trình nghiên cứu công phu về một vấn đề còn ít được nghiên cứu và giảng dạy ở Việt Nam. Nội dung cuốn sách tập trung giới thiệu  tổng quan về Quy chế Rome và Tòa án hình sự quốc tế, tổ chức nguyên tắc hoạt động, tính chất và vai trò của Tòa án hình sự quốc tế, các quy định và biện pháp trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự theo Quy chế Rome; đồng thời, còn tiến hành so sánh, trên cơ sở đó đánh giá về tính tương thích của pháp luật hình sự Việt Nam với quy định tương ứng của Quy chế Rome về Tòa án hình sự quốc tế. Ngoài ra, cuốn sách còn đề cập việc áp dụng biện pháp cưỡng chế trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự theo Quy chế Rome, tội phạm theo Quy chế Rome và thực tiễn xử lý một số vụ án, những quy định về Thẩm phán trong Quy chế Rome và pháp luật tố  tụng hình sự của Việt Nam. Những vấn đề trình bày trong cuốn sách cũng đã cho thấy Tòa án hình sự quốc tế là một thiết chế pháp lý quan trọng của Luật hình sự quốc tế, là một thành quả của nhân loại trong việc bảo vệ các quyền con người.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Philip Short; Người dịch: Minh Thư; Người hiệu đính: Nguyễn Văn Tuấn
  Giá tiền: 306.000 đ
  Tác giả: Viện Chiến lược, Bộ Công an
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: Đại tá Lê Thế Mẫu
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: Michael V. Hayden; Người dịch: Đinh Trọng Minh
  Giá tiền: 249.000 đ
  Tác giả: Ho - Fung Hung; Biên dịch và Hiệu đính: Đỗ Đức Thọ, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Ngọc Khánh, Phạm Khôi Nguyên, Bùi Quỳnh Nga
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm, ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: John F.Weeks; Biên dịch: Nguyễn Việt Dũng, Hà Quỳnh Hương, Đỗ Thu Trang; Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Hà, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Kenneth S.Rogoff; Người dịch: Tuấn Trung
  Giá tiền: 162.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Hoàng Văn Hiển, TS. Dương Thúy Hiền (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: Juliette Morillot và Dorian Malovic; Người dịch: Nguyễn Thị Tươi
  Giá tiền: Liên hệ