Quy định pháp luật về chứng minh nhân dân (song ngữ Kinh – Khmer)

Quy định pháp luật về chứng minh nhân dân (song ngữ Kinh – Khmer)
Tác giả: Chính phủ
Số trang: 108 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Chứng minh nhân dân là giấy tờ tùy thân của công dân do cơ quan Công an có thẩm quyền chứng nhận về những đặc điểm riêng và nội dung cơ bản của mỗi công dân trong độ tuổi do pháp luật quy định, nhằm bảo đảm thuận lợi việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam trong việc đi lại và thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

  Nhằm cung cấp cho bạn đọc dân tộc Khmer Nam Bộ những thông tin pháp luật liên quan đến lĩnh vực này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Quy định pháp luật về chứng minh nhân dân (song ngữ Kinh – Khmer).
  Cuốn sách được xuất bản với song ngữ Việt – Khmer, gồm Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03-2-1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân; Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19-11-2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03-2-1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân; Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03-2-1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân; sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19-11-2007 của Chính phủ; Thông tư số 04/1999/TT-BCA (C13) của Bộ Cộng an hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03-2-1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân; Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01-11-2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trịnh Tiến Việt
  Giá tiền: 288.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Quang Đạo (Chủ biên), Nguyễn Thị Kim Oanh
  Giá tiền: 132.000 đ