Sơ thảo lịch sử 60 năm Báo Nhân dân

Sơ thảo lịch sử 60 năm Báo Nhân dân
Tác giả: Nhiều tác giả
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • alt

  Tác giả: Nhiều tác giả
  Số trang: 296 trang
  Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Báo Nhân dân ra số đầu tiên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Sơ thảo lịch sử 60 năm Báo Nhân dân (1951-2011).
  Cuốn sách phản ánh một cách sinh động quá trình hình thành và phát triển của Báo Nhân dân qua các giai đoạn lịch sử, cũng như ghi lại những kinh nghiệm nghề nghiệp quý báu, những gương hy sinh anh dũng của những người làm Báo Nhân dân trong hơn nửa thế kỷ qua.
  Trong từng thời kỳ, Báo Nhân dân đã có những bài viết phù hợp với tình hình của đất nước, đều trên tinh thần đi theo đường lối lãnh đạo của Đảng, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước. Quá trình ra đời và phát triển của Báo Nhân dân gắn liền với quá trình phát triển mới của sự nghiệp kháng chiến và cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, theo hướng tiếp tục giành thắng lợi từng bước, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ mặc cho mưa bom, bão đạn, các thế hệ cán bộ Báo Nhân dân vẫn kiên cường bám trụ, tuyên truyền, phản ánh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc. Điều đó được thể hiện qua các bài viết của những người làm Báo Nhân dân phản ánh tình hình chiến sự khắp các miền Bắc, Trung, Nam; những bài chỉ đạo phân tích, ý nghĩa thắng lợi các chiến dịch, những bài ghi nhanh, tường thuật của phóng viên, thông tín viên trên chiến trường, tố cáo âm mưu, tội ác của địch; …
  Hơn nữa, cuốn sách cũng cho thấy sự trưởng thành, lớn mạnh vượt bậc của Báo Nhân dân trong thời kỳ hòa bình lập lại, đất nước thống nhất, sự nỗ lực vượt qua mọi thử thách, khó khăn, từng bước đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, tiếp tục đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề của đất nước.
  Không chỉ là niềm tự hào với những thành tích đã đạt được, cuốn sách còn nêu lên những hạn chế, tồn tại cần khắc phục, đồng thời, rút ra những bài học bổ ích và cần thiết về tiếp tục nỗ lực cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện các ấn phẩm của báo, đáp ứng ngày càng cao của công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập ngày càng sâu rộng với khu vực và thế giới. Qua đó, giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần nhận thức thực tiễn về xây dựng tổ chức Đảng ở địa phương, lãnh đạo nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị.
  Ghi lại những nét khái quát về quá trình hình và phát triển của Báo Nhân dân, trong những năm qua, cuốn sách đã giúp các thế hệ cán bộ trong ngành cũng như các độc giả trong nước thấy được toàn bộ chặng đường 60 năm lịch sử cống hiến của Báo Nhân dân - một cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam - tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân, một tờ báo đã giữ vững được vị trí ngọn cờ chính trị - tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Võ Văn Thật
  Giá tiền: 225.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa
  Giá tiền: Liên hệ