Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến tăng cường tiềm lực quốc phòng ở Việt Nam

Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến tăng cường tiềm lực quốc phòng ở Việt Nam
Tác giả: TS. Trịnh Xuân Việt (Chủ biên)
Số trang: 150 trang
Giá tiền: 52.000 đ
Xuất bản: Tháng 2-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách được chia làm 3 chương:

  Chương I: Cơ sở lý luận về sự tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến tăng cường tiềm lực quốc phòng ở Việt Nam;

  Chương II: Thực trạng tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến tăng cườngtiềm lực quốc phòng ở Việt Nam;

  Chương III: Quan điểm cơ bản, giải pháp chủ yếu nhằm phát huy những tác động tích cực, hạn chế những tác động tiêu cực của hội nhập kinh tế quốc tế đến tăng cường tiềm lực quốc phòng ở Việt Nam trong thời gian tới.

  Cuốn sách  là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách, cán bộ giảng dạy, khối học viên ngành kinh tế và bạn đọc quan tâm.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Trần Thọ Quang - PGS.TS. Phạm Quốc Thành - TS. Nguyễn Thị Thanh Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Úy Kiến Văn, Người dịch: Vũ Thị Thìn
  Giá tiền: 146.000 đ
  Tác giả: Michael H. Glantz, Robert J. Ross và Gavin G. Daugherty (Đồng tác giả)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: David Shambaugh, Người dịch: Kiều Thị Thoan Thu
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Alexandra Gillies
  Giá tiền: 377.000 đ
  Tác giả: Jonathan Haskel và Stian Westlake; Biên dịch: Nguyễn Thanh Sơn; Hiệu đính: Phùng Đức Tường
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Juliette Morillot, Dorian Malovic; Người dịch: Nguyễn Thị Tươi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vũ Đức Liêm - Ninh Xuân Thao (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Andrew Futter
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Valérie Niquet
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Philip Short; Người dịch: Minh Thư; Người hiệu đính: Nguyễn Văn Tuấn
  Giá tiền: 306.000 đ