Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương

Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương
Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu (Đồng chủ biên)
Số trang: 499 trang
Giá tiền: 243.000 đ
Xuất bản: Tháng 3/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Để có thể nâng cao kiến thức, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và năng lực đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, quản lý và điều hành, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương nên tham khảo cuốn sách này. Với 11 chuyên đề, tài liệu cung cấp từ những kiến thức chung cơ bản như: nhiệm vụ, quyền hạn; các yếu tố tác động đến hoạt động của lãnh đạo, quản lý cấp vụ; vấn đề dân chủ, pháp quyền, minh bạch trong hoạt động công vụ; quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cho đến các kỹ năng lãnh đạo, quản lý chuyên sâu như: tư duy chiến lược; tham mưu hoạch định và đánh giá chính sách công; tham mưu về pháp luật theo ngành và lĩnh vực; kiểm tra, đánh giá hoạt động ngành, lĩnh vực được phân công; quản lý theo kết quả; phối hợp, thuyết phục; quản lý nội bộ đơn vị.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Chấn, Đảng bộ huyện Tuy An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thị Thạch, PGS. TS. Bùi Thị Ngọc Lan, TS. Nguyễn Thị Hoa, TS. Vũ Thế Tùng
  Giá tiền: 90 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ