Tài liệu học tập chính trị dành cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng

Tài liệu học tập chính trị dành cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • alt

  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

  Số trang: 192trang

  Giá tiền: 15.000đ

  Nhằm giúp những người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam nắm được: tóm tắt lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và phương hướng phấn đấu trở thành đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi người xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuốn sách Tài liệu học tập chính trị dành cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

  Nội dung cuốn sách gồm năm bài:
  Bài 1: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
  Bài 2: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
  Bài 3: Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
  Bài 4: Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  Bài 5: Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Võ Văn Thật
  Giá tiền: 225.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa
  Giá tiền: Liên hệ