Loading...

Tập bài giảng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở

Tập bài giảng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Phụng
Số trang: 128 trang
Giá tiền: 68.000 đ
Xuất bản: Tháng 11-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Tập bài giảng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và những kỹ năng cần thiết về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở như: khái niệm, đặc điểm, vai trò, vị trí, nội dung… của phổ biến, giáo dục pháp luật; sự cần thiết của việc xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, v.v.; kỹ năng tiếp cận đối tượng để nắm bắt thông tin; kỹ năng nghiên cứu, phân tích vụ việc để tìm nguyên nhân và cách thức giải quyết xung đột, mâu thuẫn; kỹ năng lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật trong quá trình hòa giải ở cơ sở v.v..

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Hải, ThS. Châu Thanh Quyền (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 290.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Võ Khánh Vinh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 76.000 đ