Loading...

Tập bài giảng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở

Tập bài giảng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Phụng
Số trang: 128 trang
Giá tiền: 68.000 đ
Xuất bản: Tháng 11-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Tập bài giảng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và những kỹ năng cần thiết về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở như: khái niệm, đặc điểm, vai trò, vị trí, nội dung… của phổ biến, giáo dục pháp luật; sự cần thiết của việc xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, v.v.; kỹ năng tiếp cận đối tượng để nắm bắt thông tin; kỹ năng nghiên cứu, phân tích vụ việc để tìm nguyên nhân và cách thức giải quyết xung đột, mâu thuẫn; kỹ năng lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật trong quá trình hòa giải ở cơ sở v.v..

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 132.000 đ
  Tác giả: Trần Thị Ánh (Chủ biên)
  Giá tiền: 70.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 24.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 28.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 12.000 đ