Thực hiện quốc sách giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ

Thực hiện quốc sách giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •           Cuốn sách gồm bốn phần. Phần thứ nhất: Vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng trong nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu của Học viện Chính trị quân sự; Phần thứ hai: Đổi mới giáo dục đào tạo, đáp ứng nhu cầu chất lượng cao; Phần thứ ba: Nghiên cứu khoa học, phục vụ trực tiếp, có hiệu quả quá trình đào tạo của Học viện; Phần thứ tư: Phát huy sự nỗ lực toàn diện của Học viện trong đào tạo. Sự phát triển ngày càng cao của khoa học - công nghệ trong lĩnh vực quân sự đòi hỏi công tác giáo dục - đào tạo trong nhà trường quân đội không ngừng nâng cao về chất lượng đào tạo và huấn luyện, góp phần xây dựng quân đội ta từng bước chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
             Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những hiểu biết về loại hình giáo dục chuyên sâu của nhà trường trong quân đội và cái nhìn toàn diện về những thuận lợi, khó khăn, những trăn trở, phương cách tìm bước đi và những thành tích đã đạt được trong thực hiện quốc sách giáo dục - đào tạo tại Học viện Chính trị quân sự.

              Sách gồm 312 trang, giá 39.000đ

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Võ Văn Thật
  Giá tiền: 225.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa
  Giá tiền: Liên hệ