Thời luận

Thời luận
Tác giả: GS. TS. Vũ Văn Hiền
Số trang: 324 trang
Giá tiền: 58.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Với 99 bài bình luận, nội dung sách được sắp xếp thành hai phần:

  - Phần 1: Những vấn đề của thế giới đương đại

  - Phần 2: Tình hình trong nước

  Thông qua sự phân tích, bình luận sinh động và sâu sắc, tác giả đã phác họa bức tranh toàn cảnh thế giới đã và đang diễn ra với những mảng sáng tối, những xu hướng tích cực đan xen những khó khăn, thách thức; nêu lên các vấn đề nổi cộm của xã hội Việt Nam hiện nay, cùng với một số đề xuất, gợi mở góp phần giải quyết những tồn tại, yếu kém trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 67.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Xuân Đính
  Giá tiền: 1.000.000 đ
  Tác giả: Hồ Sơn Đài (Chủ biên)
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Liên
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ