Thường thức về triết học Mác - Lênin, quyển 2: Phép biện chứng duy vật

Thường thức về triết học Mác - Lênin, quyển 2: Phép biện chứng duy vật
Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Số trang: 150 trang
Giá tiền: 60.000 đ
Xuất bản: Tháng 6/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Phép biện chứng duy vật là khoa học về những quy luật chung nhất về sự vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy, có ý nghĩa thế giới quan rộng lớn. Nó là chìa khóa giúp con người nhận thức và chinh phục thế giới. Nắm vững những nguyên tắc phương pháp luận của phép biện chứng duy vật không những là một nhân tố cơ bản để hình thành thế giới quan mà còn là điều kiện tiên quyết cho sự sáng tạo của đảng cách mạng. Thực tiễn cách mạng đã chứng minh chỉ khi nào ta nắm vững những lý luận phép biện chứng, biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận của nó một cách sáng tạo, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể thì vai trò và hiệu lực cải tạo tự nhiên, biến đổi xã hội được tăng cường. Ngược lại, cách nghĩ, cách làm chủ quan duy ý chí, siêu hình đã dẫn đến những sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng, gây tổn thất cho cách mạng và quá trình phát triển xã hội nói chung. Hiện nay, nước ta đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc nghiên cứu, nắm vững bản chất phép biện chứng duy vật một cách có hệ thống là yêu cầu bức thiết để đổi mới tư duy, áp dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Vì vậy, học tập, nghiên cứu sự hình thành và phát triển của phép biện chứng là một nhu cầu hết sức cần thiết.

  Cuốn sách Thường thức về triết học Mác - Lênin, quyển 2: Phép biện chứng duy vật nằm trong seri sách “Thường thức về triết học Mác - Lênin”, trình bày những vấn đề chung về phép biện chứng và những nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật, góp phần giáo dục, tuyên truyền, phổ biến lý luận chính trị rộng rãi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Chấn, Đảng bộ huyện Tuy An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thị Thạch, PGS. TS. Bùi Thị Ngọc Lan, TS. Nguyễn Thị Hoa, TS. Vũ Thế Tùng
  Giá tiền: 90 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Yên
  Giá tiền: Liên hệ