Tìm hiểu Luật Phòng thủ dân sự năm 2023

Tìm hiểu Luật Phòng thủ dân sự năm 2023
Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
Số trang: 152 trang
Giá tiền: 63.000 đ
Xuất bản: 4/2024
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Phòng thủ dân sự là bộ phận của phòng thủ đất nước, bao gồm các biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả chiến tranh; phòng, chống, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ nhân dân, cơ quan, tổ chức và nền kinh tế quốc dân.

  Với vị trí, vai trò quan trọng như vậy và trước những diễn biến khó lường, phức tạp của tình hình thiên tai, dịch bệnh, các mối đe dọa của an ninh phi truyền thống, những biến động của tình hình thế giới thì việc ban hành một văn bản pháp lý cao hơn nghị định quy định về phòng thủ dân sự trước đây để cụ thể hóa công tác phòng thủ dân sự, triển khai công tác này kịp thời, hiệu quả là hết sức cần thiết. Do đó, ngày 20/6/2023, Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật Phòng thủ dân sự, quy định nguyên tắc, hoạt động phòng thủ dân sự; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động phòng thủ dân sự; quản lý nhà nước và nguồn lực bảo đảm thực hiện phòng thủ dân sự làm cơ sở vững chắc, góp phần hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật về phòng thủ dân sự, xây dựng chiến lược phòng thủ dân sự vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và từng bước hội nhập quốc tế.

  Cuốn sách Tìm hiểu Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 do Luật sư Trương Ngọc Liêu biên soạn, gồm 2 phần: Phần I, giới thiệu về mục đích, sự cần thiết ban hành, bố cục và hiệu lực thi hành của Luật Phòng thủ dân sự năm 2023. Phần II là phần trọng tâm của cuốn sách, tác giả đã đi sâu phân tích từng điều luật, nhằm giúp bạn đọc hiểu hơn về các quy định tại Luật này với các quy định trong các nghị định, Luật Quốc phòng qua các thời kỳ và các luật khác có liên quan.

  Nội dung cuốn sách giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về quy định về phòng thủ dân sự, cũng như quyền và nghĩa vụ của từng cá nhân với tư cách là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ đó, góp phần vào việc nâng cao năng lực phòng thủ dân sự và an ninh của đất nước, giúp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiệt hại, giảm thiểu đến mức tối đa thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra sự cố, thảm họa.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ