Loading...

Tìm hiểu Luật Tố cáo năm 2018

Tìm hiểu Luật Tố cáo năm 2018
Tác giả: Phạm Thị Phượng
Số trang: 155 trang
Giá tiền: 45.000 đ
Xuất bản: Tháng 1-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Tố cáo năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12-6-2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019, thay thế Luật Tố cáo năm 2011.

  Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và áp dụng đúng các quy định của Luật, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Tìm hiểu Luật Tố cáo năm 2018. Cuốn sách do ThS. Phạm Thị Phượng, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền pháp luật, Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ biên soạn.

  Nội dung cuốn sách bao gồm 2 phần chính là:

  Phần thứ nhất: giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Tố cáo năm 2018, về quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo,…

  Phần thứ hai: hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố cáo năm 2018 trong thực tiễn thông qua các tình huống, câu hỏi và sử dụng những điều, khoản cụ thể trong Luật Tố cáo năm 2018 để trả lời. Trong đó, kết hợp so sánh với Luật Tố cáo năm 2011 để làm rõ những điểm mới của Luật năm 2018.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Hải, ThS. Châu Thanh Quyền (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 290.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Võ Khánh Vinh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 76.000 đ