Tìm hiểu về Tòa trọng tài thường trực La Hay

Tìm hiểu về Tòa trọng tài thường trực La Hay
Tác giả: PGS.TS. Bành Quốc Tuấn
Số trang: 136 trang
Giá tiền: 48.000 đ
Xuất bản: Tháng 4-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • 海牙常設仲裁法院是根據1899年“解決國際爭端解決公約”(1899年“海牙公約”)設立的,該公約負責解決國際爭端之間的國際爭端。國家通過仲裁方式。

  為了幫助讀者更好地了解仲裁常設法院的歷史和組織結構,國家政治出版社出版“ 了解永久仲裁法院 ”一書的真相海牙副主席。BanhQuốcTuấn編譯。                

  本書內容由兩部分組成:

  第一部分:仲裁常設法院的組建和發展歷史;

  第二部分:仲裁庭的組織和運作。

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trịnh Tiến Việt
  Giá tiền: 288.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Quang Đạo (Chủ biên), Nguyễn Thị Kim Oanh
  Giá tiền: 132.000 đ