Loading...

Tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô thị ở Việt Nam hiện nay

Tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô thị ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: TS. Phạm Thị Ngọc Dung
Số trang: 204 trang
Giá tiền: 63.000 đ
Xuất bản: Tháng 01-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách trình bày một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô thị, đó là các vấn đề về môi trường đô thị, pháp luật bảo vệ môi trường đô thị, tổ chức thực hiện pháp luật nói chung và tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô thị nói riêng; đặc điểm của tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô thị; trách nhiệm của các chủ thể trong tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô thị, đặc biệt là vai trò của chính quyền đô thị; nội dung, hình thức của tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô thị, các yếu tố ảnh hưởng đến công tác này; đồng thời nêu rõ thực trạng tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô thị ở Việt Nam. Từ đó, tác giả đưa ra phương hướng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô thị trên các phương diện từ nhận thức, hệ thống pháp luật, chủ thể thực hiện cho đến các nội dung, quy trình cụ thể.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Tỉnh ủy Nghệ An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Long, Đảng bộ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tây Giang, Huyện ủy Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Quang Khải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Long Thắng, Đảng bộ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Lạng Sơn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Thị Thùy Linh - Trịnh Thị Kim Thoa
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Phước, Đảng bộ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Thành, Đảng bộ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Hương
  Giá tiền: 113.000 đ