Loading...

Tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô thị ở Việt Nam hiện nay

Tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô thị ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: TS. Phạm Thị Ngọc Dung
Số trang: 204 trang
Giá tiền: 63.000 đ
Xuất bản: Tháng 01-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách trình bày một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô thị, đó là các vấn đề về môi trường đô thị, pháp luật bảo vệ môi trường đô thị, tổ chức thực hiện pháp luật nói chung và tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô thị nói riêng; đặc điểm của tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô thị; trách nhiệm của các chủ thể trong tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô thị, đặc biệt là vai trò của chính quyền đô thị; nội dung, hình thức của tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô thị, các yếu tố ảnh hưởng đến công tác này; đồng thời nêu rõ thực trạng tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô thị ở Việt Nam. Từ đó, tác giả đưa ra phương hướng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô thị trên các phương diện từ nhận thức, hệ thống pháp luật, chủ thể thực hiện cho đến các nội dung, quy trình cụ thể.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Khánh Trung Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Hiển, Đảng bộ tỉnh Cà Mau
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đầm Dơi, Tỉnh ủy Cà Mau
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Liên Hiệp, Đảng bộ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tỉnh ủy – Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Kiểm toán nhà nước, Dự án EU - PFMO
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Sở Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lý Thị Hải Yến (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bành Quốc Tuấn (Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh)
  Giá tiền: 160.000 đ
  Tác giả: TS. Viên Thế Giang - TS. Bùi Hữu Toàn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương (Chủ biên)
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ