Tổ chức và thực hiện quyền hành pháp trên thế giới và ở Việt Nam

Tổ chức và thực hiện quyền hành pháp trên thế giới và ở Việt Nam
Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
Số trang: 476 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Quý I/2024
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hành pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một bộ phận của quyền lực nhà nước, trong đó các cơ quan nhà nước thực hiện quyền hành pháp trên cơ sở một hệ thống thể chế pháp lý nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

  Cuốn sách Tổ chức và thực hiện quyền hành pháp trên thế giới và ở Việt Nam do GS.TS. Phạm Hồng Thái và PGS.TS. Bùi Tiến Đạt đồng chủ biên khái quát một số lý thuyết về tổ chức, thực hiện quyền lực nhà nước; cung cấp những vấn đề lý luận về tổ chức và thực hiện quyền hành pháp; việc tổ chức và thực hiện quyền hành pháp của một số nước trên thế giới như Anh, Mỹ, pháp, Nga, Hàn Quốc; việc tổ chức và thực hiện quyền hành pháp ở Việt Nam, trên cơ sở đó vận dụng vào việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, nghiên cứu tổ chức và thực hiện quyền hành pháp ở nước ta hiện nay để phục vụ công cuộc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích trong việc xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật về tổ chức, hoạt động của bộ máy hành pháp, giúp các nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên, sinh viên và bạn đọc tìm hiểu về vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ