Trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương theo pháp luật Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương theo pháp luật Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Hà Ngọc Anh (Chủ biên)
Số trang: 271 trang
Giá tiền: 112.000 đ
Xuất bản: Tháng 9/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 3 chương, phân tích có hệ thống thực trạng thực hiện pháp luật về trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương ở Việt Nam; cung cấp hệ thống các quan điểm, giải pháp có tính khoa học, toàn diện, khả thi, góp phần giải quyết những hạn chế, bất cập nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương ở Việt Nam trong thời gian tới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 50.000 đ
  Tác giả: Khoa Nhà nước - Pháp luật và Lý luận cơ sở, Học viện Hành chính quốc gia
  Giá tiền: 496.000 đ
  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 50.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Chí Hiếu, TS. Nguyễn Thanh Tú, ThS. Lê Thị Hoàng Thanh, Đinh Thị Phương Hảo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 138.000 đ
  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 71.000 đ