Triết học và đổi mới

Triết học và đổi mới
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •           Bảy bài viết trong cuốn sách thể hiện chính kiến, quan điểm và những suy nghĩ của tác giả, GS.TS. Dương Phú Hiệp, về vấn đề lý luận và thực tiễn mang tính cấp bách hiện nay: đổi mới trong quan hệ với triết học. Trong một số nội dung, tác giả đã có cách tiếp cận riêng của mình như: đánh giá về nguyên nhân của sự lạc hậu về nhận thức lý luận, về hình thức sở hữu trong chủ nghĩa xã hội, vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân, vấn đề đổi mới nhận thức về thế giới, v.v..

              Đánh giá nguyên nhân dẫn đến sự lạc hậu về nhận thức lý luận, tác giả cho rằng có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có: sự khó khăn về kinh tế; sự thiếu sót trong công tác giảng dạy và học tập; tính thụ động, ỷ lại trong công tác lý luận; tình trạng thiếu thông tin; nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ về các quy luật của sự phát triển; thiếu quan điểm lịch sử; chưa chú ý nghiên cứu, phát hiện và giải quyết các mâu thuẫn…

             Về các nhiệm vụ của các nhà triết học trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, tác giả cho rằng không thể thiếu nhiệm vụ khắc phục chủ nghĩa giáo điều, chủ quan duy ý chí, chủ nghĩa biệt phái, cách suy nghĩ giản đơn và xây dựng phương pháp tư duy biện chứng duy vật. Để thiết thực đóng góp cho sự phát triển của đất nước, cần phải tiếp tục nghiên cứu triết lý phát triển của Việt Nam, xuất phát từ thực tế, truyền thống lịch sử, văn hoá và con người Việt Nam; cần đánh giá giới triết học đã làm gì cho việc đổi mới tư duy trong 20 năm qua; tiếp tục chọn lựa và dịch những tác phẩm quan trọng của các nhà triết học lớn phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập; biên soạn lại giáo trình triết học theo hướng tăng thêm lịch sử trước Mác và triết học hiện đại, đồng thời tìm hiểu kỹ những trào lưu triết học mới; mở rộng giao lưu với các nhà triết học trên thế giới; cần nhanh chóng thành lập Hội Triết học Việt Nam.

            Những nội dung trong cuốn sách cung cấp cho bạn đọc thêm tài liệu tham khảo về đường lối, chính sách của Đảng trong thời kỳ đổi mới, đồng thời là một đóng góp vào mục tiêu hướng đến sự phát triển bền vững của Việt Nam.

               Sách gồm 174 trang, giá 25.000đ.

  GIAO LINH

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Vũ Tuyến, ThS. Nguyễn Thị Hải Hà (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chi hội in khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long - Hiệp hội in Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy - Ban Chỉ huy Lữ đoàn 962
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Thị Hồng Lê - ThS. Lương Thị Hoài Thanh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy xã Hòa Bình (Đảng bộ huyện Trà Ôn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Thế Thắng, PGS.TS. Doãn Thị Chín
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Hồ Ngọc Châu - Trần Thị Thúy Nga - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh - Phạm Thanh Thủy
  Giá tiền: 131.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nghĩa Đô, Đảng bộ quận Cầu Giấy
  Giá tiền: Liên hệ